Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TƯƠNG HỢP trong nhóm

1. Sự giống nhau về cường độ, tốc độ và chiều hướng phát triển của các phản ứng tâm - sinh lí.

2. Sự phối hợp tối ưu các đặc điểm tâm lí cá nhân của các thành viên trong nhóm để có lợi nhất cho việc thực hiện mục đích chung. Trường hợp thứ nhất được gọi là TH tâm - sinh lí (vd. khi chọn hai người cưa gỗ, cần chọn hai người TH tâm - sinh lí).

Trường hợp thứ hai gọi là TH tâm lí - xã hội, hay TH tâm lí thuần tuý (vd. tính nóng nảy của người thủ trưởng sẽ được phối hợp với tính bình thản của người phó thủ trưởng, tạo nên sự TH tâm lí - xã hội cần thiết cho sự lãnh đạo tập thể).