Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

đại học được thành lập ngày 10.12.1993 trên cơ sở tổ chức, sắp xếp lại 3 trường đại học lớn ở Hà Nội: Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (năm 1999, lại tách ra thành Trường Đại học Sư phạm Hà Nội), Trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội. Là một trung tâm đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu và ứng dụng khoa học  - công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, giữ vai trò nòng cốt trong hệ thống đào tạo Việt Nam. Cơ cấu ĐHQGHN bao gồm các trường đại học thành viên: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Ngoại ngữ (Hà Nội); các viện nghiên cứu; các khoa trực thuộc (Công nghệ, Kinh tế, Luật, Sư phạm, Quốc tế, Quản trị kinh doanh,Sau đại học); các viện nghiên cứu khoa học thành viên (Viện Công nghệ Thông tin), các trung tâm trực thuộc (Đào tạo bồi dưỡng giảng viên lí luận chính trị, Công nghệ sinh học, Nghiên cứu tài nguyên và môi trường, Nghiên cứu về phụ nữ, Nghiên cứu Việt Nam và Giao lưu văn hoá, Đảm bảo Chất lượng Đào tạo và Nghiên cứu Phát triển Giáo dục, Phát triển hệ thống, Hợp tác Đào tạo và Bồi dưỡng cơ học) và một số đơn vị phục vụ. Được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh (1 trường đại học); Huân chương Độc Lập (2 trường đại học); Danh hiệu Anh hùng thời kì đổi mới (2 tập thể). Xt. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Hà Nội); Trường Đại học Khoa học Xã hội - Nhân văn (Hà Nội); Trường Đại học Ngoại ngữ (Hà Nội).