Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

đại học đa ngành, đa lĩnh vực ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Thành lập ngày 31.01.1966. Nhiệm vụ chính: đào tạo đại học, cao học, tiến sĩ; nghiên cứu cơ bản và ứng dụng phục vụ phát triển kinh tế  - xã hội trong vùng; đẩy mạnh các hoạt động phục vụ trực tiếp cộng đồng. Bao gồm 9 khoa (Khoa học, Sư phạm, Nông nghiệp, Công nghiệp, Công nghệ Thông tin, Kinh tế - Quản trị Kinh doanh, Mac - Lênin, Luật, Thuỷ sản; 2 viện (Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ sinh học, Nghiên cứu và Phát triển hệ thống Canh tác đồng bằng sông Cửu Long); 4 trung tâm (Giáo dục quốc phòng, Ngoại ngữ, Thông tin khoa học và công nghệ, Dịch vụ) và 12 phòng ban. Được tặng thưởng: Huân chương Lao động hạng Nhất (1995), Huân chương Hữu nghị do Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào tặng (1996).