Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐẶC ĐIỂM TÂM LÍ

nét tâm lí nổi bật của cá nhân, phân biệt người này với người khác. Vd. óc tưởng tượng phong phú, tính sáng tạo, tinh thần cần cù, vv.