Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐÁP SỐ

câu trả lời, kết quả nhận thức hoặc cải biến, phản ứng đáp lại mà người học, người nghiên cứu phải đưa ra dưới dạng định lượng để thoả mãn mục đích đề ra, giải đáp yêu cầu cơ bản của nhiệm vụ nhận thức (giải bài tập, bài toán, trả lời câu hỏi, câu đố, giải quyết vấn đề, yêu cầu, thực hiện các thao tác test...). Trong dạy học, ĐS là biểu hiện tập trung của kết quả giải quyết các nhiệm vụ nhận thức học tập.