Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐỐC HỌC

1. Chức quan coi việc học trong một tỉnh thời phong kiến. ĐH dạy ở trường tỉnh và tổ chức việc sát hạch ở tỉnh để chọn người học giỏi đi thi Hương. Sau 1933, chức vụ này được đặt trở lại ở Trung Kỳ để trông coi việc học ở một tỉnh lớn, nhưng chỉ ở bậc tiểu học (xt. Học quan).

2. Hiệu trưởng một trường tiểu học thời Pháp thuộc, sau này gọi là trường cơ bản của một tỉnh hay của một huyện lớn.