Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
DIỄN THỊ

phương pháp sử dụng các phương tiện trực quan (bản đồ, sơ đồ, đồ thị, biểu bảng; tranh ảnh, mô hình, hình vẽ, phim đèn chiếu, phim giáo khoa, tivi; ngôn ngữ giàu hình tượng, vv.) nhằm giúp người học tập trực tiếp tri giác các sự vật, hiện tượng trong quá trình lĩnh hội tri thức mới, hay củng cố, ôn tập và kiểm tra những kiến thức đã học.