Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

trường đào tạo kĩ sư, thạc sĩ, tiến sĩ thuộc các chuyên ngành về Mỏ - Địa chất ở Việt Nam. Thành lập năm 1966. Trường có 11 khoa (Đại học Đại cương, Dầu khí, Địa chất, Mỏ, Trắc địa, Kinh tế - Quản trị Kinh doanh, Sau đại học, Tại chức, Giáo dục Quốc phòng, Mac - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, Công nghệ Thông tin) và 11 trung tâm [Nghiên cứu Thực nghiệm Khai thác mỏ, Nghiên cứu Môi trường Địa chất, Cơ điện Mỏ, Trắc địa Công trình, Hỗ trợ Phát triển Khoa học, Địa kĩ thuật, Nghiên cứu Ứng dụng Địa Vật lí, Nghiên cứu Ứng dụng Công nghệ mới Trắc địa - Bản đồ, Triển khai Công nghệ Khoáng chất, Phục vụ Đào tạo, Công ti Tư vấn Triển khai Công nghệ và Xây dựng Mỏ - Địa chất (CODECO)]. Trụ sở: xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Danh hiệu Anh hùng Lao động thời kì đổi mới (2004).