Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN (Thành phố Hồ Chí Minh)

    trường đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Thành lập 1996. Tiền thân là Trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh (1977). Ngoài đào tạo đại học còn đào tạo: thạc sĩ, tiến sĩ. Trường có 7 khoa (Toán - Tin học, Công nghệ Thông tin, Vật lí, Hoá học, Sinh học, Địa chất, Môi trường) và 12 trung tâm (Tin học, Điện tử - Máy tính, Ngoại ngữ, Bồi dưỡng Văn hoá, Sáng tạo Khoa học Kĩ thuật, Khoa học Công nghệ Sinh học, Khoa học Vật liệu, Hoá Ứng dụng, Giống Cây trồng, Giới thiệu Việc làm, Tài nguyên và Môi trường, Du học). Trụ sở: 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh. Huân chương Độc lập hạng ba (2003).