Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT

trường đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực nhưng chủ yếu là đào tạo khoa học cơ bản. Thành lập năm 1976. Ngoài đào tạo đại học, còn có chương trình đào tạo sau đại học: thạc sĩ và tiến sĩ; gắn đào tạo với nghiên cứu phát triển kinh tế và xã hội Miền Trung và Tây Nguyên. Trường có 16 khoa (Toán, Vật lí, Hoá học, Sinh học, Công nghệ Thông tin, Ngữ văn, Lịch sử, Ngoại ngữ, Môi trường, Việt Nam học, Quản trị Kinh doanh, Du lịch, Nông học, Giáo dục Tiểu học, Công tác Xã hội và Phát triển Cộng đồng, Luật) và 6 trung tâm (Khoa học Tây Nguyên, Tài nguyên và Môi trường, Ngôn ngữ và Văn hoá Việt Nam, Tin học, Xoá đói Giảm nghèo, Học liệu). Trụ sở:1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt. Huân chương Lao động hạng nhất (2001).