Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CỐNG SINH

 người học trò giỏi trong thời kì phong kiến được chọn qua các kì thi sát hạch ở tỉnh và được cấp lương ăn để chuẩn bị đi thi Hội.