Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

trường đại học kĩ thuật trọng điểm, đa ngành, trong đó công nghệ là then chốt. Thành lập năm 1956, với nhiệm vụ đào tạo cán bộ chuyên môn cho các ngành công nghiệp, giao thông, xây dựng, vv. Trường đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ khoa học kĩ thuật. Hiện có: 14 khoa (Cơ khí, Công nghệ Hoá học, Điện, Điện tử - Viễn thông, Luyện kim và Công nghệ Vật liệu, Công nghệ Thông tin, Toán Ứng dụng, Kinh tế và Quản lí, Công nghệ dệt - may và thời trang, Mac - Lênin, Ngoại ngữ, Sư phạm Kĩ thuật, Đại học Tại chức, Giáo dục Quốc phòng); 4 viện (Vật lí Kĩ thuật, Khoa học và Công nghệ Môi trường, Khoa học và Công nghệ Nhiệt - Lạnh, Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm); 28 trung tâm nghiên cứu; 5 phòng thí nghiệm trọng điểm và 1 Công ti Bách khoa. Danh hiệu Đơn vị Anh hùng Lao động trong thời kì đổi mới (2000). Trụ sở: 1 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.