Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TRƯỜNG DẠY NGHỀ

cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đào tạo người lao động có kiến thức và kĩ năng nghề nghiệp phổ thông, công nhân kĩ thuật, nhân viên nghiệp vụ. TDN nhận những người có trình độ học vấn và sức khoẻ phù hợp với nghề cần đào tạo. TDN có 2 loại: dạy nghề ngắn hạn với chương trình đào tạo dưới 1 năm; dạy nghề dài hạn với chương trình đào tạo từ 2 đến 3 năm. Học sinh học hết chương trình dạy nghề ngắn hạn, được dự kiểm tra nếu đạt yêu cầu, được cấp giấy chứng chỉ; nếu học hết chương trình dạy nghề dài hạn, được dự thi, nếu đủ điều kiện và đạt yêu cầu, được cấp bằng tốt nghiệp đào tạo nghề.