Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CÔLÔC

(L. colloquium), 1. Cuộc trò chuyện của giáo viên với học sinh nhằm mục đích tìm hiểu trình độ hứng thú khoa học, nghệ thuật của học sinh.

2. Hội thảo, hội nghị khoa học có thảo luận các báo cáo khoa học.

3. Hình thức giảng dạy trong các trường đại học, chuyên nghiệp trước khi tổ chức cho sinh viên tiến hành thí nghiệm, thực hành, nhằm kiểm tra những tri thức lí thuyết của sinh viên cần cho thực hành, thực nghiệm.