Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BỪNG HIỂU

thuật ngữ dùng trong tâm lí học Ghextan (A. Gestalt pschycology) để chỉ hiện tượng "đột ngột" tìm ra giải pháp sau một quá trình thử tìm tòi. Tâm lí học Ghextan cho rằng, đó là một hiện tượng đặc trưng của tư duy: ta có ý định tìm hiểu một vấn đề gì đó, ta nghe, quan sát, có khi làm cái này hay cái kia để hiểu, nhưng không hiểu, rồi bỗng nhiên, thậm chí có khi tưởng như quên vấn đề đó đi rồi, lại hiểu ra. Từ hiện tượng này, tâm lí học Ghextan đưa ra một lí thuyết về tư duy: muốn tư duy về một cái gì, trước hết phải có ý định, sau đó thu thập cứ liệu, so sánh, phân tích..., tìm hiểu theo hướng chung của vấn đề, rồi đến một lúc nào đó, gặp một hoàn cảnh nào đó, ta sẽ có một giải đáp.