Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
VƯGÔTXKI L. X.

   (Lev Semënovich Vygotskij), nhà tâm lí học người Nga, tác giả nhiều công trình nghiên cứu về tâm lí học đại cương, trẻ em, sư phạm và nghệ thuật. Là người đề ra lí thuyết văn hoá lịch sử, khẳng định nguồn gốc xã hội - lịch sử của các chức năng tâm lí cao cấp ở người, đưa ra những phương pháp nghiên cứu mới đối với các quá trình tâm lí khác nhau. Đóng góp quan trọng nhất của ông là người đầu tiên thực hiện mệnh đề macxit về bản chất xã hội - lịch sử của ý thức người trong các nghiên cứu tâm lí học cụ thể. Giữ vai trò chủ chốt trong việc xây dựng khoa tâm lí học và được đánh giá là một trong những nhà tâm lí học lớn nhất trong thế kỉ 20.