Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BÚT NGHIÊN

bút lông và nghiên mực, hai phương tiện của người học chữ Hán, chữ Nôm ngày xưa, đồng thời là biểu tượng của việc học tập nói chung.