Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BEN A.

 (Andrew Bell; 1753 - 1832), nhà sư phạm và linh mục người Anh. Cùng với Lancaxtơ (J. Lancaster; 1778 - 1838) sáng lập ra phương pháp dạy lẫn nhau mà về sau được gọi là phương pháp Ben - Lancaxtơ. Do kết quả nhanh chóng và rẻ tiền trong việc dạy học và tính toán, phương pháp này được phổ biến rộng rãi ở nhiều nước. Thời gian đầu, Ben hoạt động sư phạm ở Mađrat (Madras; Ấn Độ), về sau ở Anh. Năm 1797, xuất bản cuốn "Một thử nghiệm trong giáo dục", nói về cách tổ chức cho trẻ có thể dạy lẫn nhau ở trường và ở nhà, với sự hướng dẫn của giáo viên hoặc cha mẹ.