Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
AMECLINH K. X.

(Karel Slavoj Amerling; 1807 - 84), nhà giáo dục và nhà hoạt động văn hoá Sec. Viết nhiều sách giáo khoa và sách về phương pháp giảng dạy các môn khoa học tự nhiên (hoá học, động vật học, thực vật học, vv.). Ameclinh chủ trương cải cách giáo dục nhằm giúp trẻ em phát triển hài hoà. Ameclinh tích cực hoạt động nâng cao trình độ học vấn phổ thông và dạy nghề cho công nhân, mở trường đại học cho phụ nữ, thành lập cơ sở giáo dục cho trẻ em chậm phát triển trí tuệ.