Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BỆNH CÔ LẬP

 hiện tượng trì trệ sâu sắc về tâm lí và thể lực, nảy sinh trong những năm đầu của trẻ, do ít giao tiếp gây nên. Biểu hiện chính: chậm vận động, đặc biệt là đi đứng, rất chậm nói, xúc cảm nghèo nàn, các cử động vô nghĩa mang tính chất ám ảnh thường xuyên (vd. lắc lư thân thể, vv.); đồng thời các chỉ số đo người (nhân trắc) thấp, còi xương. BCL thường có ở những trẻ thiếu mối liên hệ với mẹ hoặc các bạn cùng tuổi.