Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BẢNG VÀNG

một loại bảng được sơn son thếp vàng để viết tên những người trúng tuyển trong các kì thi dưới thời phong kiến, chủ yếu từ thi Hội trở lên. Sau này, BV được hiểu theo nghĩa rộng là BV ghi tên những học sinh giỏi theo học kì, năm học, khoá học.