Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NHÀ NHO

người theo Nho học, có thể dạy bảo người đời, và nếu được đắc dụng thì đem tài đức của mình ra giúp dân, giúp nước. Những NN không thích ứng với thời đại, bảo thủ, lạc hậu được gọi là hủ Nho. Trong thời gian Pháp xâm chiếm Việt Nam, các tầng lớp nho sĩ đã có nhiều đóng góp trong công cuộc kháng Pháp: hưởng ứng chiếu Cần vương, tổ chức Quang Phục hội, phong trào Duy Tân, vận động phong trào Đông du, phong trào Đông Kinh nghĩa thục, vv. NN có thể chia ra ba dạng:

1) Hiển Nho - người thi đỗ làm quan, giúp vua trị nước, có quyền hành và địa vị trong xã hội.

2) Ẩn Nho - người tuy có học thức, tài trí, nhưng không muốn ra gánh vác việc đời, chỉ ẩn náu nơi sơn lâm hoặc thôn dã để vui thú an nhàn.

3) Hàn Nho, người theo Nho học, nhưng không đỗ đạt ra làm quan mà ở nhà làm nghề dạy học hoặc làm nghề bốc thuốc.