Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHIM GIÁO KHOA

 loại phim có nội dung phục vụ chương trình môn học, dùng trong quá trình dạy học với tư cách là phương tiện, giúp học sinh quan sát những hiện tượng, sự vật mà  trong điều kiện bình thường không có khả năng tiếp cận. PGK đầu tiên được chiếu năm 1895 tại Pari. Đầu thế kỉ 20, PGK lần lượt xuất hiện với rất nhiều loại hình và ngày càng phong phú.