Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHIẾM HOÁ

 mở rộng một đối tượng ra trên cơ sở những thuộc tính không bản chất về phương diện đang xét. Vd. do phiếm hoá, trẻ mẫu giáo dễ xếp gà trống cùng loại với củ cà rốt vì cả hai hình vẽ đều màu đỏ. PH xảy ra vì thao tác phân tích chưa đồng bộ với tổng hợp, thực chất chưa đạt trình độ kết hợp phân tích và tổng hợp.