Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHÂN HIỆU

bộ phận tương đối hoàn chỉnh của một nhà trường được hình thành riêng nhằm đáp ứng những nhu cầu giáo dục, đào tạo cho dân cư một vùng lãnh thổ, hoặc cho việc hình thành của một chuyên ngành mới. PH vẫn phụ thuộc vào nhà trường về mặt quản lí như một đơn vị chuyên môn nghiệp vụ.