Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TRƯỜNG QUỐC HỌC

    trường do nhà nước phong kiến mở ra ở kinh đô, chủ yếu dành cho con em các vua, quan. Đầu tiên có Trường Quốc học Huế, thành lập theo sắc lệnh của vua Thành Thái năm 1896 (x. Trường Quốc học Huế). Trường Quốc học Vinh, Trường Quốc học Quy Nhơn thành lập năm 1921, Trường Quốc học Thanh Hoá thành lập năm 1931, tuy quy mô nhỏ hơn Trường Quốc học Huế nhiều, nhưng cũng mang những đặc điểm chung như Trường Quốc học Huế. Ở Nam Kỳ, thuộc địa của Pháp trước đây, cũng có một số TQH như Trường Quốc học Mỹ Tho.