Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHÁT CẢM

thời kì phát triển tối ưu một chức năng tâm lí nào đó trong quá trình phát sinh cá thể nói chung. Có những thời kì cơ thể con người đạt được mức nhạy cảm đặc biệt đối với một loại ảnh hưởng xác định của hiện thực xung quanh. Vd. khoảng gần năm tuổi khả năng nghe âm vị của trẻ em phát triển rất mạnh, nhưng sau đó tính nhạy cảm của thính giác ít nhiều bị giảm sút. Vào học lớp một sớm quá có thể ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển tâm lí của trẻ, cũng như học muộn quá có thể sẽ kém hiệu quả.