Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

trường trọng điểm, chuẩn mực, đầu ngành trong hệ thống các trường sư phạm; đào tạo giáo viên có trình độ cử nhân khoa học, thạc sĩ, tiến sĩ, tiến sĩ khoa học. Thành lập năm 1951. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội I là trường thành viên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Năm 1999 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội I tách khỏi Đại học Quốc gia Hà Nội thành TĐHSPHN.

Có 18 khoa: Toán - Tin, Vật lí, Hoá học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục Chính trị, Sinh - Kĩ thuật Nông nghiệp, Sư phạm Kĩ thuật, Tâm lí Giáo dục, Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Đặc biệt, Âm nhạc - Mĩ thuật, Giáo dục Thể chất, Ngoại ngữ, Giáo dục Quốc phòng, Công nghệ Thông tin. Các đơn vị: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, Trung tâm Đào tạo Từ xa, Viện Nghiên cứu Sư phạm, Trung tâm Học liệu, Trung tâm Thông tin - Thư viện, Khối Phổ thông chuyên Toán - Tin, Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Tất Thành, vv.

Danh hiệu Đơn vị Anh hùng Lao động trong thời kì đổi mới (2004). Trụ sở: 136 đường Xuân Thuỷ, quận Cầu Giấy, Hà Nội.