Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

    trường đào tạo đa ngành thuộc lĩnh vực kinh tế. Tiền thân là Trường Đại học Kinh tế thành lập năm 1996 [do hợp nhất Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (1976), Trường Đại học Tài chính Kế toán Thành phố Hồ Chí Minh (1976) và Khoa Kinh tế Trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh] là thành viên của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; từ năm 2000 đến nay là TĐHKTTPHCM. Ngoài đào tạo đại học, còn có chương trình đào tạo sau đại học: thạc sĩ, tiến sĩ. Trường có 12 khoa (Kinh tế Chính trị, Kinh tế Phát triển, Tài chính Nhà nước, Quản trị Kinh doanh, Thương mại - Du lịch, Tài chính Doanh nghiệp - Kinh doanh Tiền tệ, Kế toán - Kiểm toán, Toán - Thống kê, Tin học Quản lí, Luật Kinh tế, Đào tạo Sau đại học, Đào tạo Tại chức), 3 ban (Triết - Xã hội học, Ngoại ngữ, Giáo dục Quốc phòng và Thể chất), 9 trung tâm (Tin học, Ngoại ngữ, Dịch vụ Tư vấn tài chính, Bồi dưỡng Văn hoá - Luyện thi, Điện toán Kế toán, Nghiên cứu và Ứng dụngKhoa học kinh tế, Dịch vụ Việc làm Sinh viên - Học sinh, Hỗ trợ Sinh viên, Nghiên cứu Quản trị). Trụ sở: 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Huân chương Lao động hạng nhất (2001).