Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NHÂN TỐ HÌNH THÀNH NHÂN CÁCH

những nhân tố tác động chính làm hình thành và phát triển nhân cách của con người, gồm bốn nhân tố chính: 1) Di truyền bẩm sinh và sự chín muồi giải phẫu sinh lí, làm cho các đặc điểm di truyền lần lượt xuất hiện. 2) Hoàn cảnh sống, bao gồm hoàn cảnh tự nhiên xã hội, gia đình, lối sống, chất lượng cuộc sống, vv. 3) Sự giáo dục có chủ đích của xã hội, gia đình và nhà trường. 4) Sự hoạt động của chủ thể dưới những tác động kể trên.

Mỗi nhân tố đều có vị trí riêng, không thay thế nhau được, đồng thời có quan hệ tương tác rất chặt chẽ; trong đó hoạt động cá nhân giữ vai trò quyết định trực tiếp.