Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ÓC THẨM MĨ

phẩm chất thể hiện yêu cầu và năng lực ưa thích và cảm thụ cái đẹp trong nhận thức, xúc cảm, hành động. OTM là kết quả của một quá trình lâu dài được trưởng thành qua học tập, rèn luyện trong môi trường có tính thẩm mĩ.