Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
GIÁO TRÌNH

tài liệu giảng dạy - học tập được dùng trong các trường đại học, chuyên nghiệp, nhưng chỉ có tính chất nội bộ, chưa được nhà nước công nhận là tài liệu giảng dạy - học tập chính thức.