Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
GIÁO DỤC THỂ CHẤT

một bộ phận hữu cơ của giáo dục toàn diện nhằm tác động có hệ thống phát triển những năng lực thể chất toàn diện cho con người. Dạy học động tác và những hiểu biết có liên quan là nội dung cơ bản của GDTC. Thực chất đó là dạy cho người cách điều khiển vận động hợp lí, hình thành kĩ năng kĩ xảo vận động. Mặt khác, GDTC trực tiếp phát triển thể lực chung (nhanh, mạnh, bền, khéo, dẻo) và thể lực chuyên môn có ý nghĩa thực dụng đối với hoạt động nghề nghiệp thể thao và chữa bệnh (x. Thể dục thể thao). Các phương tiện cơ bản của GDTC là luyện thể lực (tập thể dục, trò chơi, du lịch...), các yếu tố lành mạnh của thiên nhiên (ánh sáng, không khí, nước...), các yếu tố vệ sinh (về tập luyện học hành, lao động, vui chơi, sinh hoạt).