Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
GIÁO DỤC HỌC THỰC NGHIỆM

trường phái giáo dục học xuất hiện từ cuối thế kỉ 19 ở nhiều nước Tây Âu (Thuỵ Sĩ, Pháp...). Nhà tâm lí học - giáo dục học thực nghiệm người Pháp nổi tiếng là Claparet (É. Claparède), sống tại Thuỵ Sĩ, tiến sĩ y khoa (1897), tiến sĩ danh dự của nhiều viện đại học, hội viên danh dự của nhiều hội khoa học ở Châu Âu và Châu Mĩ; trong tác phẩm quan trọng nhất của mình nhan đề "Tâm lí nhi đồng và khoa sư phạm thực nghiệm" (in lần 1 năm 1905, tái bản lần thứ 9 năm 1945), ông đã trình bày quan điểm lí luận về những vấn đề giáo dục mà ông đã nghiên cứu tìm cách giải đáp. Ông viết "Khoa sư phạm phải dựa vào sự hiểu biết đứa trẻ" và khẳng định kết luận của Ruxô (J. J. Rousseau) "Người ta không biết gì hết về tuổi trẻ" và "các bạn nên bắt đầu nghiên cứu kĩ hơn về những học sinh của các bạn, vì chắc chắn các bạn không biết gì về chúng". Ông chủ trương: "nhà giáo muốn hoạt động và cải cách hữu hiệu công việc của mình thì phải nghiên cứu sâu xa những sự kiện tâm lí trong sự tương quan với những mong muốn cải thiện và nhất là những thí nghiệm, thử thách", ông chủ trương "đào tạo các nhà sư phạm kĩ càng và đặc biệt là có khả năng thường xuyên có mong ước đạt tới một giải đáp bằng cách áp dụng sự quan sát có phương pháp và thí nghiệm". GDHTN tiếp tục phát triển nhanh, đi sâu vào nhiều lĩnh vực khoa học giáo dục, luôn luôn có sự liên kết, sự tham gia của các nhà tâm lí học, đem lại nhiều sự khám phá mới mẻ trong khoa học giáo dục (trừ những xu hướng quá cực đoan trong lĩnh vực này). Theo Piagiê (J. Piaget), GDHTN là một khoa học liên ngành và thành tựu của nó, nếu có "chỉ có thể gắn liền với mọi khoa học khác, với các công trình nghiên cứu liên bộ môn".