Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
GIÁO DỤC HỌC ĐẠI HỌC

khoa học về giáo dục thế hệ trẻ trong các trường đại học và cao đẳng nhằm góp phần giáo dục, đào tạo họ trở thành những cán bộ khoa học, kĩ thuật, cán bộ quản lí, nghiệp vụ theo yêu cầu của xã hội. Đối tượng của GDHĐH là quá trình sư phạm tổng thể trong trường đại học. GDHĐH nghiên cứu các quy luật và các tính quy luật của quá trình này và xây dựng một hệ thống lí luận làm cơ sở cho việc tổ chức và điều khiển quá trình sư phạm một cách hợp quy luật nhằm đạt kết quả giáo dục, đào tạo tối ưu. Phương pháp luận GDHĐH là triết học duy vật biện chứng. GDHĐH liên quan với triết học, với các khoa học khác như xã hội học, tâm lí học, sinh lí học, đạo đức học, thẩm mĩ học, kinh tế học, lôgic học, thống kê học. Ở Việt Nam, GDHĐH là một khoa học mới, được hình thành vào cuối những năm 60 thế kỉ 20, đặc biệt là trong những năm 70 của thế kỉ này. Tuy vậy, nó phát triển rất nhanh. GDHĐH có 4 bộ phận: những vấn đề chung, những vấn đề về lí luận dạy học đại học, những vấn đề về lí luận giáo dục đại học, những vấn đề về quản lí trường đại học. Đã có những bộ phận được tách ra thành những khoa học có tính độc lập (lí luận dạy học đại học, lí luận giáo dục đại học). Hệ thống các phương pháp nghiên cứu GDHĐH: tổng kết kinh nghiệm, điều tra, thực nghiệm sư phạm, đàm thoại, quan sát, phân tích sản phẩm, thống kê toán học, vv.