Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
GIÁO DỤC CỔ ĐIỂN

một trong những xu hướng cơ bản của giáo dục phổ thông trung học theo tinh thần của những tư tưởng thời Phục hưng. Chiếm vị trí hàng đầu là học văn phạm, đọc, dịch các tác phẩm kinh điển Hi Lạp, La Mã. Tiếp đó, nghiên cứu văn chương, lịch sử để tìm hiểu nền văn minh cổ đại của thế giới. GDCĐ giữ vai trò to lớn trong việc chống chủ nghĩa kinh viện thời Trung cổ, chống phong kiến và nhà thờ, bác bỏ chủ nghĩa khổ hạnh. Truyền bá lí tưởng tự do, chủ nghĩa nhân văn, ca ngợi khả năng vô tận của con người, phấn đấu đào tạo con người phát triển hài hoà, cân đối về trí tuệ, đạo đức và thể lực. GDCĐ có ảnh hưởng rất lớn đến giáo dục Châu Âu. Đến nửa đầu thế kỉ 19, trở thành hệ thống giáo dục chính thống ở các nước Pháp, Anh, Đức. Do ảnh hưởng của phát triển công nghiệp, thương mại, khoa học, kĩ thuật, xuất hiện giáo dục thực khoa (nội dung chủ yếu là các môn toán, khoa học thực nghiệm). Dần dần GDCĐ và giáo dục thực nghiệm khoa học kết hợp với nhau, dẫn đến phân ban trong giáo dục phổ thông trung học.