Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

công trình kết thúc mang tính nghiên cứu, học tập của các sinh viên và học viên đã hoàn thành chương trình đào tạo đại học hoặc thạc sĩ, có đủ điều kiện theo quy định cuả Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 LVTN được bảo vệ ở hội đồng chấm luận văn tại cơ sở đào tạo thạc sĩ.