Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
FRUÊBEN F.

(Friedrich Fröbel; cg. Frôben; 1782 - 1852), nhà sư phạm người Đức, nhà lí luận về giáo dục học mẫu giáo. Chủ trương phát triển hài hoà các năng khiếu tâm lí của trẻ, bằng cách cho trẻ được hoạt động tự do. Thành lập ở Blankenbua (Blankenburg) thuộc vùng Thuyringhen (Thüringen, Đức) "Vườn trẻ" đầu tiên (1837). Ở đó, trẻ được chơi, phát triển thể lực, tập luyện các giác quan, làm quen với tự nhiên và xã hội, chơi để học, chuẩn bị vào học ở trường phổ thông. Cuối thế kỉ 19, hệ thống giáo dục tiền học đường của Fruêben được áp dụng rộng rãi ở Châu Âu và Châu Mĩ. Tác phẩm: "Giáo dục con người" (1816).