Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
FRÂYNÊ X.

(Célestin Freinet; cg. Frênê; 1896 - 1966), nhà sư phạm người Pháp. Làm giáo viên (1920), sáng lập Hiệp hội Giáo dục phi tôn giáo, thực hành khoa sư phạm mới nhằm loại trừ tính chất quyền uy, độc đoán trong nhà trường, kết hợp lí thuyết với thực hành, tổ chức học sinh làm việc theo nhóm, áp dụng các phương pháp hoạt động chủ động; mở trường thực nghiệm riêng. Các tác phẩm "Tiểu luận về tâm lí học cảm tính ứng dụng vào công tác giáo dục", "Giáo dục lao động", ... đã gợi ý cho nhiều biện pháp cải cách giáo dục ở Pháp và một số nước Tây Âu.