Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HỘI ĐỒNG THI

hệ thống các tổ chức được thành lập trong một thời gian nhất định nhằm đánh giá kết quả học tập của người học qua các kì thi tốt nghiệp hoặc thi tuyển. Quy chế hoạt động do bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Một kì thi gồm các HĐT sau: 1) Hội đồng ra đề thi: soạn đề thi và hướng dẫn chấm thi; 2) Hội đồng coi thi: tổ chức kì thi; 3) Hội đồng chấm thi đánh giá kết quả kì thi; 4) Hội đồng phúc khảo: chấm lại bài thi khi có khiếu nại của thí sinh.