Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HỌC VẤN THIẾT THỰC

học vấn phổ thông trung học theo khuynh hướng thực tế, với nội dung giảng dạy khác với học vấn cổ điển, bao gồm chủ yếu các môn khoa học tự nhiên và toán. Các cổ ngữ được thay thế bằng các sinh ngữ. Xuất hiện vào đầu thế kỉ 18 gắn liền với sự phát triển của chủ nghĩa tư bản.