Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
KÔMENXKY I. A.

(Jan Amos Komenský; 1592 - 1670), nhà tư tưởng nhân văn, nhà sư phạm Sec. Ông là người đề xướng lí thuyết dạy học kiểu mới chặt chẽ. Ông nêu lên nhiều nguyên tắc về dạy học đến nay vẫn còn có giá trị: tính tự giác học tập, tính trực quan, tính hệ thống - nhất quán của sự trình bày, tính vừa sức và tính vững chắc của kiến thức, tính đồng tâm của chương trình. Là tác giả của nhiều quy tắc dạy học: từ cụ thể đến trừu tượng, từ riêng đến chung, từ dễ đến khó, từ chưa biết đến biết, từ gần đến xa, vv. Công lao lớn nhất của ông là sáng tạo ra lí luận về hình thức tổ chức dạy học: bài học. Ông là người đầu tiên vạch ra năm học, có khai giảng và nghỉ hè, chia học sinh thành lớp hợp lứa tuổi, chia môn học thành bài học, vạch ra các bước của bài học và lí luận về phương pháp tiến hành bài học. Các tác phẩm chính: "Cánh cửa mở cho các ngôn ngữ" (1631), "Đại giáo khoa" (1632).