Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
KÍ HIỆU HỌC KHÔNG GIAN

bộ môn khoa học vận dụng các thành tựu của kí hiệu học đại cương vào nghiên cứu không gian kiến trúc và đô thị như một hệ thống mang nghĩa quy nạp những thực tiễn sử dụng khác nhau. Kiến trúc và đô thị phản ánh, đánh dấu và đặc trưng xã hội đã sản sinh ra nó, "phát" ra các thông tin dẫn dắt hoạt động của con người trong một môi trường nào đó. Với tư cách ấy, kiến trúc và đô thị là một thứ ngôn từ tạo thành một bộ phận cơ bản của văn hoá, một "công cụ" của xã hội tổng thể.