Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
GIẢNG GIẢI

phương pháp dạy của thầy, cô giáo nhằm giúp học sinh lĩnh hội nội dung tài liệu học bằng cách vạch ra những thuộc tính chủ yếu của đối tượng nghiên cứu, cấu trúc bên trong của nó và những mối liên hệ giữa nó với các đối tượng khác, thông qua các hình thức kể chuyện, đàm thoại, thuyết trình, kèm theo trình bày bằng các phương tiện kĩ thuật dạy học. Là một trong những phương pháp dạy học có hiệu quả cao và tiết kiệm thời gian: giúp học sinh hình dung một cách nhất quán, lôgic các tính quy luật phát triển tự nhiên và xã hội các sự kiện, khái niệm khoa học; phát triển tư duy của học sinh, giúp học sinh làm quen với các biện pháp hoạt động trí óc như phân tích, tổng hợp, so sánh, vv.; có nhiều khả năng thuận lợi để tác động đến tư tưởng và tình cảm của học sinh.