Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
GIA SƯ

người hàng ngày đến dạy học trong một gia đình, hoặc ăn ở luôn ở đó để dạy con em gia chủ. Nhiều học sinh, sinh viên nghèo, đang học, thường đi làm gia sư ở các gia đình khá giả để lấy tiền ăn học.