Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN

gồm:

1. Giáo dục mầm non có nhà trẻ và mẫu giáo (x. Giáo dục mầm non).

2. Giáo dục phổ thông có hai bậc học là tiểu học và trung học; bậc trung học có hai cấp học là trung học cơ sở và trung học phổ thông (x. Giáo dục phổ thông).

3. Giáo dục nghề nghiệp có trung học chuyên nghiệp và dạy nghề (x. Giáo dục nghề nghiệp).

4. Giáo dục đại học đào tạo hai trình độ là cao đẳng và đại học (x. Giáo dục đại học), giáo dục sau đại học đào tạo hai trình độ là thạc sĩ và tiến sĩ (x. Giáo dục sau đại học).

 Trong HTGDQD có giáo dục chính quy, giáo dục không chính quy và giáo dục thường xuyên, giáo dục công lập, giáo dục tư lập hay bán công, bán tư...