Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HỌC QUAN

ngạch quan thuộc ngành giáo dục của chế độ phong kiến trông coi việc học và trực tiếp giảng dạy, sát hạch; gồm các chức vụ như tế tửu, tư nghiệp và học chính (ở Quốc Tử Giám), đốc học (ở tỉnh), giáo thụhuấn đạo (ở phủ, huyện). Sau cải tổ giáo dục 1906, ngạch này bị bãi bỏ. Đến 1933, khi cải tổ lại Nam triều, ở Trung Kỳ đặt lại các chức: đốc học (ở tỉnh lớn), kiểm học (ở tỉnh nhỏ), giáo thụ (ở phủ), huấn đạo (ở huyện).