Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HỌC PHÍ

số tiền mà học sinh phải định kì nộp cho nhà trường để nhà trường trang trải một phần hoặc tất cả chi phí cần cho việc tổ chức dạy học. Đối với các trường tư thục, phần lớn hoặc toàn bộ nguồn thu của nhà trường đều do HP. Học sinh các trường quốc lập nói chung không phải đóng góp HP hoặc đóng HP thấp, nhà nước đảm nhiệm phần lớn hoặc tất cả chi phí để tổ chức dạy học.

Ở Việt Nam, trong một số thời kì, học sinh các trường quốc lập cũng phải định kì nộp một khỏan tiền nhất định, đóng góp hỗ trợ ngân sách nhà nước về giáo dục. Hiện nay, trừ bậc tiểu học là phổ cập, còn ở các cấp học khác của các trường quốc lập, học sinh cũng phải đóng HP. Có chính sách miễn, giảm đối với một số đối tượng học sinh.