Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HOẠT ĐỘNG CÔNG ÍCH

dạng hoạt động nhằm mục đích vì lợi ích chung của xã hội, không đòi hỏi sự trả công. HĐCI của học sinh có thể được tổ chức dưới các hình thức: lao động tập thể (giúp nông dân thu hoạch mùa màng, xây dựng công trình công cộng...), giúp gia đình thương binh liệt sĩ, neo đơn, vv. HĐCI có tác dụng giáo dục tính tích cực xã hội, lòng vị tha, tính không vụ lợi ở trẻ em. Công tác Trần Quốc Toản của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là một loại HĐCI.