Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HOÀN CẢNH QUYẾT ĐỊNH

thuyết tâm lí giáo dục cho rằng hoàn cảnh bên ngoài quyết định hoàn toàn sự phát triển tâm lí của trẻ em, phủ nhận tác dụng của các nhân tố di truyền và giáo dục. Những người chủ trương thuyết HCQĐ đánh giá quá cao vai trò của hoàn cảnh bên ngoài mà không thấy rằng giáo dục trẻ em bao giờ cũng phải thông qua những nhân tố bên trong của bản thân trẻ em, thông qua hoạt động và giao tiếp của chính các em.